Chung Quỳ Truyền Kỳ chap 6

Chung Quỳ Truyền Kỳ: Đại Đường thạnh thế, con đường tơ lụa vô cùng phồn vinh. Dương gian náo nhiệt, quỷ quái âm gian cũng không cam tịch mịch, lũ lượt lên dương gian tìm chỗ gá vào hay hút tinh huyết.  Quỷ Vương Chung Quỳ ra tay, truyền kỳ về quỷ vương cân bằng hai thế giới âm dương chính thức bắt đầu.


Danh sách các chapter truyện Chung Quỳ Truyền Kỳ:

004005006
001 002003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp