Hoàng Triều Quân Lâm chap 29B

Hoàng Triều Quân Lâm: Một dự án cực lớn của Hoàng Ngọc Lang. Các vị vua trong các phần Thiên Tử Truyền Kì nếu chiến với nhau thì sẽ thế nào?! Mời tìm hiểu.


Danh sách các chapter truyện Hoàng Triều Quân Lâm:

28AB 29AB
025 26AB 027 - 27B
22A - 22B 023 024
19A - 19B 20A - 20B 21A - 21B
16A - 16B 17A - 17B 18A - 18B
13A - 13B 14A - 14B 15A - 15B
10A - 10B 11A - 11B 12A - 12B
07A - 07B 08A - 08B 09A - 09B
04A - 04B 05A - 05B 06A - 06B
01A - 01B 02A - 02B 03A - 03B
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp