Sơn Hải Nghịch Chiến chap 60

Sơn Hải Nghịch Chiến: Sơn Hải Nghịch Chiến được phóng tác từ Sơn Hải Kinh, tác phẩm lớn của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành.

"Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31‟000 chữ. Nội dung có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian 2000 – 2500 năm trước.


Danh sách các chapter truyện Sơn Hải Nghịch Chiến:

058 059 060
055 056 057
52A - 52B 053 054
49A - 49B 50A - 50B 51A - 51B
046 - 46B 047 - 47B 048 - 48B
043 - 43B 044 - 44B 045 - 45B
040 041 042
037 038 039
034 035 036
031 - 31B 032 33A - 33B
028 - 28B 029 - 29B 030 - 30B
025 - 25B 026 - 26B 027 - 27B
022 - 22B 23AB 24AB
019 - 19B 020 - 20B 021 - 21B
016 017 018 - 18B
013 - 13B 014 - 14B 015 - 15B
010 - 10B 011 012
007 008 009 - 09B
004005006
001 002 - 02B 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp