Huyễn Dạ Phù Đồ chap 2

Huyễn Dạ Phù Đồ: Thành Thiện Kiến có Thiên Trụ Phù Đồ là thành trì của Bát Bộ Chúng, trở thành nơi quyết chiến cuối cùng giữa Thần và Ma. Nhân vật chính của chúng ta là Dạ Xoa Huyễn Hại và Chân Bạch Tiểu Miêu.


Danh sách các chapter truyện Huyễn Dạ Phù Đồ:
001 002
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp