Hải Hổ 2.5 chap 2

Hải Hổ 2.5: "The dawn of a new era" (Mạt Thế Thự Quang) Bộ truyện mới năm 2015 của Ôn Nhật Lương, viết tiếp khoảng thời gian giữa Hải Hổ 2 và Hải Hổ 3. Sau hai năm bơi giữa biển, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Hải Hổ vì diệt trừ chướng ngại cho con mình thống nhất thế giới, đã gặp nhiều chuyện bất ngờ khó lường...


Danh sách các chapter truyện Hải Hổ 2.5:

001 002
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp