Diệt Tuyệt Du Hí chap 2

Diệt Tuyệt Du Hí: Trương Thiên Sư không phải phi thăng như mọi người vẫn tưởng, mà xuyên việt trở về thời hiện đại Hongkong để tìm diệt tà yêu uy hiếp nhân loại. Trước hết là phải kiếm cho được "người có duyên", để gá thân. Hãy cùng phiêu lưu xuyên việt với Trương Đạo Lăng nào.


Danh sách các chapter truyện Diệt Tuyệt Du Hí:
001 002
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp