Đoạn Đầu Đảo chap 1

Đoạn Đầu Đảo: Cô cảnh sát Maria trong lúc theo dõi vụ án chặt đầu người đã yêu Cain, và hai người dự tính kết hôn. Trước khi kết hôn, Maria phát hiện Cain chính là tội phạm giết người. Trên đường giải Cain về nào ngờ máy bay của họ rơi ở hoang đảo, nhưng họ...


Danh sách các chapter truyện Đoạn Đầu Đảo:001

Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp