Diệt Thần Mật Mã chap 4

Diệt Thần Mật Mã: Nhân loại phát triển, tiến hóa đến nay, có nhiều người tin rằng là do Thần sáng tạo ra thế giới này mang đến hi vọng và ý nghĩa cuộc sống. Ma mang đến thối nát và tuyệt vọng. Tự tư, tham lam đã làm con người mục rữa, thiên tai liên miên... Thế giới này cần có "Diệt Thần Mật Mã".


Danh sách các chapter truyện Diệt Thần Mật Mã:

004

001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp