Đại Địa chi Vương (Thiên Hạ Vô Địch 2) chap 2

Đại Địa chi Vương (Thiên Hạ Vô Địch 2): Chuyện kể về cuộc đời hai anh em cùng mẹ khác cha: Bạch Cừu và Hướng Thiên Không, cả hai vì dã tâm "thiên hạ vô địch" của Hướng Cuồng mà bị cuốn vào vòng chiến. Bạch Cừu di truyền dòng máu "thiên hạ vô địch" của cha là Bạch Vô Tông, ba tuổi gặp cảnh mẹ bị làm nhục đã tạo một bước ngoặt cuộc đời. Hướng Thiên Không từ nhỏ lưu lạc, trải bao khổ nạn cuối cùng có đoàn tụ với anh mình?


Danh sách các chapter truyện Đại Địa chi Vương (Thiên Hạ Vô Địch 2):

001 002
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp