Chị Gái Bá Đạo - One shot

Chị Gái Bá Đạo - 1 oneshot ngắn gọn nói về 1 chị gái " sệc sy lây đy" với cặp bưởi " năm rồi " troll đứa em trai " thanh niên cứng " 

Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp