Bloody Girl chap 17AB

Bloody Girl: Cuộc sống về đêm với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài nét phồn hoa giả tạo là mặt xấu ác lòng người. Một Má Mì xinh đẹp nhìn đời bằng thế giới quan riêng và cách xử lí riêng đầy mùi... bạo lực. Một tác phẩm mới xuất bản của Ngưu Lão, tác giả Người Trong Giang Hồ.


Danh sách các chapter truyện Bloody Girl:

16I - 16J 16K - 16L 17A - 17B
16C - 16D 16E - 16F 16G - 16H
15W - 15X 15Y - 15Z 16A - 16B
15Q - 15R 15S - 15T 15U - 15V
15K - 15L 15M - 15N 15O - 15P
15E - 15F 15G - 15H 15I - 15J
14O 15A - 15B 15C - 15D
14I - 14J 14K - 14L 14M - 14N
14C - 14D 14E - 14F 14G - 14H
12C - 12D - 12E 13A - 13B 14A - 14B
010 011 12A - 12B
007 008 009
004 005 006
001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp