Chung Quỳ sâm lâm chap 4

Chung Quỳ sâm lâm: Chung Quỳ, một loại khuẩn do nữ yêu Tây Vực hóa thành, qua trăm năm sinh trưởng khắp khu rừng. Một tiểu đạo sĩ vô ý bị Chung Quỳ ký sinh. quen biết Tinh Linh Nấm, đặt chân vào con đường mạo hiểm tìm "Não Chung Quỳ" từ Thần Châu đến Tây Vực, triển khai truyền thuyết Chung Quỳ và Nữ Yêu.


Danh sách các chapter truyện Chung Quỳ sâm lâm:004

001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp