Thần Võ Tướng Tinh Lục chap 43 - 47

Thần Võ Tướng Tinh Lục: Thần Võ đế quốc trả qua thời gian 500 năm thống trị, cuối cùng bị chia cắt thành nhiều nước chư hầu, đây là thời đại mà chỉ kẻ mạnh mới có thể sống được.

Muốn trở thành kẻ mạnh thì phải có được Võ Thần Chi Lực

Thời đại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sức mạnh là tất cả. Chư Vương vì muốn thống trị đại lục, chiêu mộ tất cả những kẻ có Võ Thần Chi Lực trở thành Tướng quân, gọi là Thần Võ Tướng, thống lĩnh ba quân, chinh phạt các nước, và ghi chép thành Thần Võ Tướng Tinh Lục để người đời kính ngưỡng.

Trong môi trường như vậy, người nào cũng tu luyện Thần Võ, để trở thành Thần Võ Tướng!


Danh sách các chapter truyện Thần Võ Tướng Tinh Lục:

046 047
043 044 045
040 041 042
037 038 039
034 035 036
031 032 033
028 029 030
025 026 027
022 023 024
019 020 021
016 017 018
013 014 015
010 011 012
007 008 009
004 005 006
001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp