Xuân Thu Mãnh Sĩ chap 9

Xuân Thu Mãnh Sĩ: Xuân Thu Mãnh Sĩ thuật lại câu truyện về những năm trước mốc thời gian của Xuân Thu Chiến Hùng. Triều Chu suy yếu, liệt quốc phân tranh, mỗi nước xây dựng một thế lực lớn mạnh riêng như Mãnh Sĩ nước Yên, Chiến Thần nước Tần, Chiến Cổ Lâu nướC Tấn...

Nhân vật chính là Xích Phá, từ một công tử quý tộc bị lưu lạc làm nô lệ, trở thành võ sĩ giác đấu, sau thành đệ nhất Mãnh Sĩ nước Yên, từ một công tử thành một kẻ sống để trả thù, đồng thời kinh lịch của Xích Phá cũng gián tiếp ảnh hưởng thế lực các nước thời Xuân Thu.

Truyện được xuất bản sau khi Xuân Thu Chiến Hùng kết thúc. 


Danh sách các chapter truyện Xuân Thu Mãnh Sĩ:007 008 009
004 005 006
001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp