Hồng Hưng Tử chap 3

Hồng Hưng Tử: Ngoại truyện về Y Kiện, chủ biên Ngưu Lão và Khâu Thụy Tân. Cũng giống như các thế hệ manhua những năm 199x, đều thích lấy nguyên mẫu từ phim ảnh và các tài tử Hong Kong thời bấy giờ, Hồng Hưng Tử ra đời với nhân vật chính lấy nguyên mẫu từ Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân...


Danh sách các chapter truyện Hồng Hưng Tử:

001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp