Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 29

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên: Cười cười phong lôi chấn
Giận Dữ Thương Hải Hàn
Nhất thủ phá Thương Khung
Nhất kiếm vũ trường thiên
Một người một kiếm, ngạo thế Cửu Trọng Thiên!


Danh sách các chapter truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên:028 - 28b 029
25a - 25b 026 - 26b 027 - 27b
022 23a - 23b 24a - 24b - 24c - 24d
019 20a - 20b - 20c 21a - 21b - 21c
016 017 018
013 014 015
010 011 012
007 008 009
004 005 006
001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp