Long Tộc III chap 1

Long Tộc III: không ai biết, ở cái thế giới mà nhân loại là chúa tể này, có một loại tên là long tộc tồn tại, đồng thời còn có một loại thần bí hỗn huyết giữa nhân tộc và long tộc, hỗn huyết loại có sứ mệnh trời sinh là Đồ Long.


Danh sách các chapter truyện Long Tộc III:001

Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp