Đông Anh Diệu Dương chap 3

Đông Anh Diệu Dương: Ngoại truyện Người Trong Giang Hồ, thời niên thiếu của Bôn Lôi Hổ Diệu Dương. Diệu Dương vốn theo Hòa Nghĩa, vì đại ca và người yêu chết thảm, tìm đường trả thù và theo Đông Anh, từng bước trở thành một trong Đông Anh Ngũ Hổ. Một Lôi Diệu Dương rất khác chính truyện, từng là người có lòng dạ lương thiện, nhưng hiện thực tàn khốc đã làm thay đổi.


Danh sách các chapter truyện Đông Anh Diệu Dương:003
000 001 002
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp