Up to the sky (Vân Hải chi Thượng) chap 7

Up to the sky (Vân Hải chi Thượng): Neo, một cậu bé một lòng tin tưởng cha mình, vì chứng thực lời cha không phải là một tên bịp, đã quyết tâm lên trên biển mây tìm sự thật. Thì ra biển mây che trời là âm mưu của người Zegna, đồng hành là một người vừa là bạn vừa là địch.


Danh sách các chapter truyện Up to the sky (Vân Hải chi Thượng):
007

004 005 006
001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp