Linh Khế chap 7

Linh Khế: Linh hồn của con người sau 7 ngày sẽ tan thành mây khói.
Nếu cậu không muốn,vậy chúng ta hợp tác đi!
Cậu hỗ trợ tôi làm việc,chỉ cần tôi còn sống,linh hồn của cậu vẫn sẽ tồn tại!


Danh sách các chapter truyện Linh Khế:007

004 005 006
001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp