Hoàng Giả Chi Lộ chap 20b END

Hoàng Giả Chi Lộ: Ngoại truyện "Tân tác Long Hổ Môn". Truyện được xem là phần tiếp theo của Hỏa Vân Tà Thần II, khi Đông Phương Giáo Chủ trở về nắm quyền lại Bạch Liên Giáo. Xích Nhi, con ruột Hỏa Vân Tà Thần, con nuôi Đông Phương Vô Địch, được hai người cha đưa lên thành "thiên hạ vô địch". Con đường Hoàng giả đầy thử thách cam go, mất sạch nhân tính, Xích Nhi có dẫm phải vết xe đổ của hai người cha mình?


Danh sách các chapter truyện Hoàng Giả Chi Lộ:


19a - 19b 20a - 20b END
16a - 16b 17a - 17b 18a - 18b
13a - 13b 14a - 14b 15a - 15b
10a - 10b 11a - 11b 12a - 12b
07a - 07b 08a - 08b 09a - 09b
04a, 04b 05a - 05b 06a - 06b
01a, 01b 002 03a - 03b
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp