Tuyệt Địa Chuyển chap 1

Tuyệt Địa Chuyển: Truyện ngắn cải biên về những trải nghiệm và quá khứ của Ôn Nhật Lương trong nửa đời sáng tác. Có thêm phần tự truyện và những hình nền Võ Thần tuyệt đẹp.


Danh sách các chapter truyện Tuyệt Địa Chuyển:

001

Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp