The Wizard chap 11

The Wizard: Thời đại mà con người mà người thú cùng tồn tại. Vua của loài người với bản tính độc ác luôn tìm cách hã hại người thú. Và sự mạo hiểm của con người cứu giúp người thú thoát khỏi tên bạo chúa.


Danh sách các chapter truyện The Wizard:

010 011
007 008 009
004 005 006
000 - 001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp