Long Chiếu Tuyết chap 3

Long Chiếu Tuyết: Truyện xoay quanh mối tình tay ba giữa Nhiếp Nghệ (Long), Thụy và Hoa Cung Ngạn. Bao ân oán tình thù, sự trưởng thành cũng như niềm tin giữa con người với con người trong cái xã hội mà mạng người bị coi như cỏ rác ấy đều sẽ được làm sáng tỏ trong bộ manhua Long Chiếu Tuyết này.


Danh sách các chapter truyện Long Chiếu Tuyết:


001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp