Hổ Cuồng Long chap 5

Hổ Cuồng Long: Tiếp tục cuộc phân tranh quyền lực trong Long Hổ Hành sau bộ "Phong Bạo Thập Tam", Lôi Lạc tuy lên làm Long Đầu nhưng tranh giành quyền lực trong gia tộc vẫn còn. Vì quyền lực, bất chấp tình thân.


Danh sách các chapter truyện Hổ Cuồng Long:
004 005
001002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp