Thần Binh Đấu Giả chap 4b

Thần Binh Đấu Giả: Truyện mới của Tư Đồ Kiếm Kiều được xuất bản mỗi tháng. Thế giới của Bát Tiên bị Họa Linh xâm nhập, phải lánh nạn đến một nơi khác. Mối tình 500 năm giữa Tôn Ngộ Không và công chúa Huyền Trang vừa bắt đầu lại đã kết thúc, khi Tôn Ngộ Không gặp Tề Thiên Đại Thánh, họ có kề vai tác chiến hay một mất một còn? Như Lai, người cai quản tối cao của vũ trụ xuất hiện, có giải quyết được chuyện này?


Danh sách các chapter truyện Thần Binh Đấu Giả:

004a 004b
002b 003a 003b
001a 001b 002a
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp