Thần Chưởng chap 24 [END]

Nội dung truyện Thần Chưởng: Bang chủ Thần Chưởng Bang là Như Lai với với tuyệt học Như Lai Thần Chưởng đã đánh lui đại địch, thống nhất võ lâm. Nhưng có một số bang phái đứng đầu là Đông Phương Hội, tổ chức thành Hoàng Kim Xuyên, chống lại sự độc tôn của Thần Chưởng Bang. Thiếu chủ Đông Phương Hội là Hoa Tiểu Ngọc, không biết trời cao đất dày, đã chiêu họa diệt môn. Bộ võ học truyền kỳ Như Lai Thần Chưởng gặp lại bạn đọc. Hoàng Ngọc Lang hứa hẹn sẽ là một tác phẩm lớn của 2015, võ học có chiêu thức đặc sắc, đặc tính riêng, thăng hoa từ Thiên Tử 5.


Danh sách các chapter truyện Thần Chưởng:

024 END

021 022 023
018 019 020
015 016 017
012 013 014
009 010 011
006 007 008
003 004 005
00a - 00b 001 002
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp