Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện chap 7

Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện: Thẩm Hổ Thiền, đứng đầu Thất đại Khấu, bị nghi ngờ hung thủ giết môn chủ Thanh Đế Môn - Đông Thiên Thanh Đế, vì vết đao trên ngực được cho là do Thiền đao ma ý A Nan trong tay Thẩm Hổ Thiền.Thẩm Hổ Thiền có phải hung thủ, trong mưu có mưu, lòng người hiểm độc, chân tướng bất ngờ.


Danh sách các chapter truyện Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện:

007

004 005 006
001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp