Hoa Phu Tử thích bị bệnh

Nội dung truyện Hoa Phu Tử thích bị bệnh: Ngày xưa ở nước Tống có một người tên là Hoa Phu Tử bị bệnh đãng trí nặng. Người nhà của ông tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho ông nhưng không khỏi. Nghe nói bên nước Lỗ có người có thể chữa khỏi bệnh này, người nhà đưa ông đến chữa với đủ các biện pháp. Và kết quả như thế nào? Tại sao Hoa Phu Tử thích mình bị bệnh đãng trí mãi?Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp