Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Chi Ngân chap 16

Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Chi Ngân: Thượng cổ thần khí Hiên Viên Kiếm, Quét sạch yêu ma,Tu bổ thiên ngân, cứu vớt muôn dân.
Câu chuyện bắt đầu từ một lũ nhóc to gan xông vào Hắc Phong Ma Động...


Danh sách các chapter truyện Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Chi Ngân:

016

013 014 015
010 011 012
007 008 009
004 005 006
001 002 003
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp